Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 25, June 2018 02:32 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان