Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 09, May 2021 07:47 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان