Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 27, October 2021 19:55 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان