Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 27, October 2020 03:24 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان