Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 05, March 2021 07:05 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان