Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 19, May 2019 14:48 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان