Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 15, January 2021 23:44 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان