Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 16, October 2019 09:45 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان