Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 22, March 2019 08:13 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان