Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 17, July 2019 22:45 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان