Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 17, February 2020 01:03 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان