Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 26, September 2018 04:53 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان