Velkommen Til Den Afghanske Kulturforenings hjemmeside i Danmark

Last updated: 24, March 2018 11:40 Posted by admin

Islam :: اسـﻼم


اسماالحسنی اودس
کلمه ايمان